Doların Yükselmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Piyasada, haberlerde ve halk arasında sürekli olarak ifade edilen doların yükselmesi kalıbı aslında dolar ile Türk lirası arasında kurda yaşanan değişimlerden gelmektedir. Türk lirasının değerinin dolar karşısında azalması veya doların Türk lirası karşısında değerinin yükselmesi haline doların yükselmesi ismi sıklıkla verilmektedir. Bu ön bilgiden hareketle doların yükselme nedenleri konusunda düşünen kişilerin karşısına çıkabilecek birkaç farklı sebep bulunmaktadır. Bunlara geçmeden önce doların yükselmesinin gerçekte ne demek olduğun ortaya koymak gerekir. Daha çok ithal ürünlerin satın alınmasına odaklanmış bir ekonomiye sahip Türkiye gibi ülkelerde doların yükselmesiyle birlikte ülkenin kendi para biriminin değeri azalmakta ve böylece alım satım konusunda problemler yaşanabilmektedir.

Doların Fiyatını Değiştiren Arz Talep Dengesi

Her ekonomik değerde olduğu gibi doların fiyatının farklılık göstermesinde de en temel sebep arz talep dengesi ile alakalı olmaktadır. Bir mala olan talebin fazla olması durumunda o malın fiyatının da doğrudan artması söz konusu olacaktır. Bu açıdan bakıldığında doların yükselme nedenleri incelenirse burada da kişilerin daha fazla dolar almak istemesi yönünde bir talebi bulunduğundan söz edilebilmektedir. Ancak doların yükselmesi ya da inişi sadece bu veriye bağlı olarak gerçekleşmez. Bunun yanı sıra ülkeye giren döviz miktarında yaşanan değişimler de doların değerinin farklılaşmasında etkili olmaktadır.

Doların Yükselmesine Sebep Olan Ana Etmenler

Bir ülkede doların değerinin belirlenmesinde o ülkenin para birimi ile en yakın ilişkiye girildiği an olan döviz miktarlarının büyük ölçüde değişikliğine bakılması gerekmektedir. Bu yönüyle doların yükselme nedenleri için bir değerlendirme yapıldığında uluslararası yatırımlar, yabancılar yoluyla ülkemize turizm kanalıyla gelen dövizler ve bir malın ihraç edilmesiyle birlikte elde edilen gelirler ilk sırada etkili olan unsurlardan olmaktadır. Bunlardan yabancı yatırımlar konusunda dışarında yatırım almayan bir ülke olunması halinde doların hızla yükselmesini tecrübe etmek söz konusu olabilecektir. Aynı şekilde turizm konusunda da dışarıdan turistleri almakta zorluk yaşayan ülkelerin zaman içinde döviz miktarlarının azalması doların yükselmesine sebep olacaktır. Son olarak ihracat rakamlarının düşmesi de ülkeye girecek dolar miktarını azaltacak ve dolar kurunu yükseltecektir.